EU-valet

Dubbelt så många förtidsröstar

Oväntat många svenskar har redan röstat i EU-valet. Antalet förtidsröster är nästan dubbelt så många så här långt jämfört med förra valet till EU-parlamentet. Enligt statsvetare kan det tyda på ett ökat valdeltagande.

Daniel Frohm som är valförrättare på stadsbiblioteket i Jönköping är själv förvånad över det stora intresset.

– Det har varit en ganska strid ström ända sedan i onsdags. Vi är väl upp i en 600 som har varit här, säger Daniel Frohm.

I går fanns 95 000 röster registrerade hos Valmyndigheten och trots att många kommuner släpar efter med inrapporteringen så är det ändå nästan dubbelt så många som vid samma tidpunkt vid senaste EU-valet 2004.

Sedan förra EU-valet har förtidsröstningen flyttat från posten till olika kommunala lokaler. Henrik Oscarsson, som är docent i statsvetenskap i Göteborg har forskat i förtidsröstande, tror att ökad tillgänglighet kan var en anledning till att fler röstar, liksom en bättre information från Valmyndigheten. Henric Oscarsson hoppas att det kommer att slå igenom även på det totala valdeltagandet.

– Det här indikerar kanske att vi kanske är på väg till ett högre valdeltagande i Europaparlamentsvalet i år, säger Henrik Oscarsson.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se