Marie Köhler

Marie Köhler är barnhälso-vårdsöverläkare i Region Skåne Sydväst. Hon är en av dem som har gått till storms mot det starkt kritiserade barackboendet Mosippan.

Hon menar att det finns en fara i att vi vänjer oss vid att vissa barn har det betydligt sämre än andra att vi sänker ribban för det acceptabla.

Marie Köhler berättar om forskning som visar på sambandet mellan position på samhällsstegen och hälsa.