Få fall av barnmisshandel anmäls

En miljon svenskar har någon gång sett att ett barn i deras närhet har blivit misshandlat av en vuxen - den uppskattningen gör organisationen Rädda Barnen efter att ha ställt frågor till drygt 1500 vuxna i Sverige. Men den siffran speglar långt ifrån hur många anmälningar om barnmisshandel som kommer in till polisen, enligt Jenny Nordin vid Rädda Barnen.

– Jag tror det beror på att vi i Sverige ibland tror att det inte förekommer i den utsträckning som det faktiskt gör, men också att det är svårt det här med misshandel. Det är svårt att se. Det är svårt att veta vad man ska göra, det är svårt att agera, säger hon.

I Rädda Barnens undersökning uppger 19 procent av kvinnorna och 12 procent av männen att de någon gång upplevt att ett barn utsatts för fysisk misshandel av en vuxen. De allra flesta, 90 procent uppger samtidigt att de skulle anmäla om de blev vittnen till våld.

Under förra året anmäldes ungefär 17 000 fall av misshandel mot barn, 17 år eller yngre. Året innan anmäldes drygt 13 000. Anmälningarna ökar alltså och enligt Rädda barnen är det oklart om det beror på att fler barn utsätts eller om toleransen för våld mot barn minskat.

Tidigare undersökningar har visat att trötthet, stress och alkohol kan spela in när barn blir misshandlade av vuxna. Det är också vanligare att barn i familjer med dålig ekonomi utsätts. Små barn, under sex år, är extra utsatta, liksom barn med ADHD eller psykiska problem, säger Jenny Nordin.

– Man måste våga lägga sig i. Jag tror att om man inte lägger sig i, så riskerar den här tystnaden att breda ut sig och en sådan tystnad innebär ju att den som slår känner sig trygg med att det är ingen som kommer och stör, det är inget som händer, jag kan fortsätta slå. Och det innebär ju också att många barn växer upp i ett hem som är präglat av våld.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se