50 varslas av kommunen

Karlskrona kommun har varslat 50 anställda om uppsägning. (SR Blekinge)