EU-valet

Per-Erik kämpar för svenska modellen

Socialdemokraternas ende kandidat från länet, Per-Erik Johansson, går till val med jobben och den svenska kollektivavtalsmodellen som sina viktigaste frågor. Per-Erik Johansson har under många år varit fackligt aktiv i IF Metall och att få till en förändring i EU:s lagstiftning på kollektivavtalsområdet är viktigt, säger han.

Intervjun med Per-Erik Johansson är den första i vår serie inslag om valkandidaterna.

Per-Erik är Socialdemokraternas 15:e namn på valsedeln inför Europaparlamentsvalet. Han kandiderar alltså med budskapet att rädda den svenska kollektivavtalsmodellen, alltså se till att vi i Sverige kan behålla den lönenivå vi har i dag och inte låta arbetare från andra medlemsländer komma hit och jobba för lägre löner. Han vill också rädda jobb och trygga anställningar genom en återreglering av finansmarkanden.
Om Johansson blir invald i parlamentet hoppas han på röd majoritet i hela parlamentet eftersom det skulle stärka hans chanser att kunna driva fackliga frågor

Tommy Karlsson Ravström
tommy.karlsson-ravstrom@sr.se