ESS

Ungern vill skjuta fram beslut om ESS

Vid ett möte i Bryssel på torsdag kväll kan det avgöras om Lund får den gigantiska forskningsanläggningen ESS. Men en av Lunds konkurrenter, ungerska Debrecen, hoppas att beslutet dröjer minst ett par månader.

– Detta beslut borde kräva åtminstone en eller två månaders eftertanke, säger László Rosta, chef för den ungerska kandidaturen.

Vid ett möte i Bryssel sent på torsdag kväll kan beslutet om var den europeiska neutronforskningsanläggningen ESS ska placeras fattas. Anläggning som beräknas kosta runt 13 miljarder kronor att bygga förväntas generera världsledande forskning och hundratals nya jobb.

Tre kandidater finns kvar, Lund i Sverige, Bilbao i Spanien och Debrecen i Ungern. Både Spanien och Sverige hoppas på ett snabbt avgörande, men i Ungern vill man vänta. László Rosta tycker att man måste göra en mer noggrann utvärdering av de olika kandidaternas forskningsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

– Beslutet ska fattas utifrån ekonomiska, vetenskapliga, sakliga faktorer och inte utifrån politiska beslut, säger László Rosta.

Att placera ESS i Ungern har enligt László Rosta många fördelar, Ungern har en stark tradition av neutronforskning och på grund av billigare arbetskraft skulle bli två miljarder billigare att bygga ESS i Debrecen än i Lund. Och László Rosta tror att man har en god chans att få ESS.

– Jag uppskattar Ungerns chanser till över 50 procent, säger han.