Blekinge

Svenska grisar far illa

Det är inte bara danska grisar som behandlas illa. Var femte svensk gris har plågsamma skador som ger anmärkning vid slakten.

Bo Algers, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, säger till Svenska dagbladet att grisarna i många fall får för lite strö på golvet.

–Det gör att griskultingar får djupa sår av betonggolvet på framknäna när de ska dia, säger Bo Algers.

Enligt honom är samma typ av skador som rapporteras i Danmark vanliga även i Sverige.