Hassela anmält för missförhållanden

En tidigare elev från en kommun på fastlandet har anmält Hassela behandlingshem för ett antal missförhållanden, bland annat mobbning, stölder och haschrökning utan att personalen ingripit.

Enligt anmälaren ska också elever som tidigare inte har missbrukat droger utvecklat ett missbruk under vistelsen vid hemmet.

Länsstyrelsen har därför begärt ett möte med företrädare för Hassela.

"Vi prioriterar det här ärendet eftersom det är allvarliga anklagelser och vi vill undersöka saken noggrant", säger Ulf Linnerhed, socialkonsulent på länsstyrelsen.