Konst

49 timmar censur

Sedan 1995 har Statens biografbyrå inte gjort ett enda klipp i en vuxen spelfilm. Förra året tillsattes en statlig utredning som ska vara klar i början av juni, och allt pekar på att vuxencensuren kommer att avskaffas, lagom till Biografbyråns hundraårsjubileum 2011. Konstnären Markus Öhrn har i sitt projekt Magic Bullet digitaliserat alla censurerade klipp som finns i biografbyråns arkiv, alltså det som staten inte ville att publiken skulle se