Film

Bergman och censuren

Hur Ingmar Bergman påverkades av filmcensuren kan man läsa om i filmprofessor Maaret Koskinens nya bok: Ingmar Bergmans The Silence - pictures in the type writer, writings on the screen som utkommer om ett par veckor. Bergmans film Tystnaden nådde efter många turer den svenska biopubliken helt utan censurklipp, trots sina vågade inslag av sex, onani och incest. Den utgjorde ett slags vändpunkt i den svenska filmcensurens historia och banade väg för fler djärva efterföljare. På Ingmar Bergmanfestivalen som invigs idag i Stockholm kan man höra Maaret Koskinen föreläsa om Tystnaden under rubriken Sex and the city.