Fåröinfo splittrar kyrkoråd

Bråk om nya informationscentret på Fårö splittrar kyrkorådet. Fyra av de ordinarie ledamöterna och en suppleant i kyrkorådet i Fårö församling har hoppat av.
Orsaken är att de tycker att det saknas ett demokratiskt beslut i frågan om bygget av Fårö informationscenter. Agneta Brusell präst i Fårö församling beklagar avhoppen, men säger att det hölls möte om frågan dit alla var kallade. Mötet beslutade förorda att Fårö Infocenter skulle byggas av föreningen Fårö framtid. De avhoppade kyrkorådsledamöterna menar att det saknas en objektiv hållning i frågan eftersom några av medlemmarna i kyrkorådet också är medlemmar i Fårö framtid. Informationscentret invigs av landshövding Lillemor Arvidsson på lördag.