Vägverket ansvariga

Dåligt underhåll av vägar eller felaktiga hastighetsgränser borde kunna leda till åtal om det orsakar olyckor. Det kräver trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Bakgrunden är bland annat den svåra bussolyckan i Uppland där en av bussförarna igår friades av Svea Hovrätt.

Även Vägverket och andra ansvariga för transportsystemet bör kunna ställas inför domstol menar NTF: s vd Jan Sandberg.

– Som det är nu är det den som för ett fordon som kan bli ställd för skranken och domstolen. I vissa fall är det inte förarens fel att något händer. Det kan vara som det som är aktuellt nu i Uppsala att det var en hastighetsgräns som var felaktigt satt. Det var en för hög hastighetsgräns. Om man som trafikant följer gällande regelsystem råkar ut för en olycka riskerar man att personligen bli ställd inför domstol inför rätta. Medan den som är ansvarig, i det här fallet Vägverket, inte ställs inför rätta.

Enligt NTF borde också den som är ansvarig för delar av transportsystemet, som Vägverket, en kommun, eller kanske en biltillverkare, kunna ställas inför rätta för brister i trafiksäkerheten. I dag är de möjligheterna ytterst små. Jan Sandberg vill därför ha en ändring i lagen.

Vägen mellan Uppsala och Östhammar där sex personer omkom när två bussar krockade i början av 2007 är enligt NTF ett exempel på en väg där en hastighetssänkning diskuterats av trafiksäkerhetsskäl utan att något hänt. I den typen av fall ligger ansvaret inte bara hos föraren, menar Jan Sandberg.

– Alla som har en möjlighet att påverka risken för olyckor måste känna ett tryck på sig att göra rätt. Om en instans, Vägverket biltillverkare eller transportföretag, inte riskerar att drabbas av något rättsligt oberoende av vad de gör är det klart att de inte tänker extra mycket på att få så säker trafik som möjligt.

Finns det inte en risk att man tar bort det personliga ansvaret då. Att man skjuter över skulden på någon annan hela tiden?

– Absolut, den risken finns. Den utvecklingen vill vi inte heller ha. Alla har sitt ansvar, inte minst trafikanten, men med nuvarande rättsystem så är det bara trafikanten som kan ställas till svars, säger Jan Sandberg.

Hastighetssänkningar är ofta känsligt och NTF hävdar att Vägverket alldeles för lätt viker sig för lokala lobbyintressen som exempelvis kommuner som är rädda att pendlingen ska drabbas. Nu ses hastigheterna över i landet i samband med att nya 10-steg införs. Jan Sandberg vill därför att Transportstyrelsen får göra en oberoende överprövning av hastighetsgränserna.

– Transportstyrelsen är en nybildad myndighet men nu tycker jag att det är dags att de visar om de har några huggtänder eller inte.

Daniel Rundqvist, SR Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se