Missförstånd hos tandläkaren

En av Folktandvårdens kliniker i länet förväxlade två patienter som skulle laga sina tänder. Nu anmäls händelsen till Socialstyrelsen.

Patienterna, som var av samma kön och i liknande ålder och med samma förnamn, skulle båda laga kariesskadade tänder vid samma klinik och tidpunkt.

Förväxlingen upptäcktes först när en tandläkare tyckte att röntgenbilden inte stämde överens med patienten han undersökte.