Västernorrland

Socialstyrelsen granskar vården

Nu vill Socialstyrelsen veta hur Norrlandsjukhusen ska klara sommarvården. Myndigheten har nämligen uppmärksammat allvarliga patientsäkerhetsbrister i samband med överbeläggningar och utlokalisering av patienter på sjukhusen.

Socialstyrelsen ska göra en granskning vid sjukhusen inom Norrbottens-, Jämtlands-, Västernorrlands och Västerbottens landsting.

Sjukhusen ska nu fylla i ett formulär där frågor om sommarplaneringen ska besvaras.