Ja till vindkraft i Mosås

Försvaret säger ja till ett vindkraftverk i Mosås i Örebro kommun. Försvarsmaktens materielverk har inget att erinra mot planerna på ny vindkraft i Örebro kommun. Vindsnurrorna kommer varken att störa Försvarsmaktens telesystem eller riskera flygsäkerheten.