European Spallation Source, EU och om de svenska djurskyddet

16.00-16.45

Nordkorea
Sydkorea mobiliserar efter Nordkoreas förnyade hot. Men hur ser styrkeförhållandena ut längs världens mest militariserade gräns?
Hör Lars Frisk, militär rådgivare på Totalförsvarets forskningsinstitut och som nyligen varit stationerad på gränsen mellan Nord och Sydkorea.

ESS, extra stor spänning, i Lund
Under torsdag kväll eller fredag kommer troligen beslutet i Bryssel om Sverige och Lund vinner kampen om ESS, European Spallation Source, mångmiljardprojektet som vill avslöja tillvarons minsta hemligheter. Sverige (med stöd av Danmark) konkurrerar med Bilbao, Spanien och Debrecen, Ungern om denna anläggning, som väntas kosta 14 miljarder att bygga och ska vara helt klar 2020. ESS beskrivs som en gigantisk bowlingbana eller ett supermikroskop. Med hjälp av pyttesmå elementarpartiklar, neutroner, utlovas stora avslöjanden och framsteg inom miljö, energi, medicin, teknik. Men i Lund finns det dom som hoppas slippa den fyra kilometer långa anläggningen och de miljöfaror man tror att den innebär. Studio Ett sänder direkt från ESS Scandinavia i Lund.
Colin Carlile, director ESS Scandinavia, Marianne Ekdahl, kommunikationsansvarig, ESS, Hans Möller, VD Ideon, Pia Kinhult, regionråd Skåne (M), Patrik Karlsson, deputy director projects, ESS och Linda Birkedahl, SNF Lund medverkar.

EU och jämställdhet
Europa är långt ifrån jämställt. Kvinnor tjänar mindre, yrkesarbetar i lägre utsträckning, tar ett större ansvar för familjen, har mindre makt över sina liv och sämre representerade i Europas politiska institutioner osv. Det visar en rad rapporter. Om du vill ändra på detta har du en chans nu i valet till Europaparlamentet för parlamentet kan faktiskt spela en roll för jämställdhetsarbetet i Europa. Men du måste tänka strategiskt när du går till valurnan den 7 juni.
Reportage av Marie Nilsson Boij.

17.00-17.45

Svenska djurskyddet
Fram till årsskiftet var det kommunerna som kontrollerade att landets bondgårdar rättar sig efter de lagar och regler som gäller för djurhållning i Sverige. Men på grund av att det fungerade dåligt och att det var för stora variationer mellan kommunerna överfördes djurskyddet vid årsskiftet till länstyrelserna. Syftet med samordningen var kanske god, men samtidigt passade regeringen på att banta ner antalet djurskyddsinspektörer. Detta har försvårat djurskyddsarbetet på vissa håll i landet.
Eskil Erlandsson, (C) medverkar.

Polismorden i Malexander
Idag är det exakt tio år sedan polismorden i Malexander. De båda poliserna Olle Borén och Robert Karlström sköts till döds i samband med en rånarjakt i södra delen av Östergötland. Morden har påverkat livet både för anhöriga, boende i trakten och även för många enskilda poliser. Idag hölls en minnesstund på vägen vid östra infarten till Malexander där skotten föll. Och många kolleger hade slutit upp.
Reportage av Daniel Rundqvist.

EU klimat
Idag presenterade Naturskyddsföreningen sin stora valenkät där kandidater till EU- parlamentsvalet fått svara på hur de ställer sig till tolv av naturskyddföreningens krav på EU-politiken. De fem främsta kandidaterna från varje parti har medverkat i undersökningen och miljökraven representerar de områden som Naturskyddsföreningen prioriterar allra högst. Det parti som klarade sig bäst enligt Naturskyddsföreningens granskning är Miljöpartiet och de som klarade sig sämst var Moderaterna.
Christoffer Fjellner, (M) och Carl Schlyter, (MP) medverkar.

Samt ett reportage av Elin Olsson.

"Romania Mare"
I Rumänien pågår också kampanjen inför valet till Europaparlamentet. Och där har ett extremistparti, Romania Mare eller Storrumänska partiet, seglat upp och kan få i en eller ett par kandidater. Och vår utsände fick en intervju med deras omstridde partiledare Corneliu Vadim Tudor.
Reportage av Willy Silberstein.

Programledare: Anders Holmberg och Odd Clausen
Producenter: Magnus Westberg och Odd Clausen
magnus.westberg@sr.se
odd.clausen@sr.se