p1-morgon

Framtiden oviss för sältvillingarna

Finlands mest berömda tvillingpar i dag är nog Arka och Parka. Det är minsann inte vilka tvillingar som helst. De är vikarsälar, födda i insjön Saimen. Tvillingfödslar är mycket ovanligt bland Saimenvikarna. Eftersom den här sälarten är starkt utrotningshotad så är det ju fint att en hona har fått tvillingar. Men namnen tvillingarna har fått, Arka och Parka, visar att deras framtid är mycket oviss. Arka betyder nämligen ömtålig och Parka betyder stackars. Ömtålig och Stackars heter alltså de båda små tvillingkutarna.

Vikarna stängdes in i Saimen för omkring 8 000 år sedan då sjöns dåvarande förbindelse med Östersjön täpptes till. Där har sälarna levt ett eget liv utan kontakt med sina kusiner ute i Östersjön. Saimenvikaren är i dag det enda däggdjur vi har här i Norden som bara finns i just Norden. Men hur länge?

Det finns i dag inte fler än omkring 260 Saimenvikare. De borde vara åtminstone 400 för att stammen skall bli livskraftig och inte dö ut. Dör den ut så blir hela vår jord en art fattigare.

Saimenvikaren är naturligtvis fridlyst, sälarna får alltså inte, som man gjorde förr, jagas. Men man får dränka dem. Åtminstone kutarna, som till exempel tvillingarna Arka och Parka, Ömtålig och Stackars.

För en dryg månad sedan gjorde jag ett reportage i P1-morgon om rädslan för att kutarna skall drunkna när de fastnar i fiskarnas nät nu när de under våren ger sig ut på egen hand.

I år föddes 44 kutar i Saimen. Sex av dem dog medan de fortfarande diade. Kvar är alltså 38 kutar, och om det blir som förr om åren kommer ungefär hälften av dem att drunkna i näten när de nu ska klara sig på egen hand i Saimen. Sannolikt överlever kanske bara 20 av de 44 kutarna sitt första år.

Men varför stoppar inte regeringen nätfisket, utan bara står och tittar på när Saimenvikaren dör ut? Ja, den frågan ställer sig många. Bland andra den stora tidningen Helsingin Sanomat som får fram svaret att ett antal inflytelserika kommundirektörer, bönder och turistfolk i Saimentrakten inte tror på hotet mot Saimenvikaren utan hävdar att det finns hur mycket säl som helst. Och jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, som har den här frågan på sitt bord, tror mer på frivilliga åtgärder än lagar och förordningar.

Så tvillingarna Ömtålig och Stackars har inte mycket hjälp att vänta från det hållet. Men kanske hjälpen kommer när det går upp för dem som har deras liv i sina händer att det faktiskt finns fem gånger fler utrotningshotade pandor än Saimenvikare. Och vem skulle vilja dränka en panda?

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se