Härnösand

Lobbar mot rehabflytt

Socialdemokraterna i Härnösand är på krigsstigen mot landstingsförslaget att flytta rehabmedicin från Härnösand till länssjukhuset i Sundsvall. Tre ledande Socialdemokrater försöker nu påverka landstingspolitiker av olika färg att rösta nej till flytten.

Förslaget om att flytta rehabmedicin från Härnösand till Sundsvall är en känslig fråga för landstingspolitikerna. Och inte minst för socialdemokraterna i Härnösand.

Rehab var en av få verksamheter som skulle vara kvar i Härnösand när sjukhuset lades ner. Och rehab skulle vara en länsklinik.

Men nu finns alltså ett förslag om att lägga ner medicinsk rehab i Härnösand och bygga upp det i nedbantad form på länssjukhuset i Sundsvall.

Lobbar mot förslaget
I Härnösand drivs kampen mot en flytt av tre ledande socialdemokrater.
Det är oppositionsrådet i kommunen Sig-Britt Ahl, ordföranden i S-gruppen i kommunfullmäktige Rune Danielsson samt landstingspolitikern Göran Norlander.

I första hand vill Härnösandspolitikerna stoppa förslaget från att alls läggas fram på landstingsstyrelsens bord den 9:e juni.

Spar inga pengar
– Vi är inte alls övertygade om att en flytt skulle spara några pengar, säger Sig-Britt Ahl.

– Vi tycker man borde satsa på rehabilitering och utöka verksamheten i Härnösand. På det viset kan landstinget öka sina intäkter. Rehab i Härnösand har gott rykte och andra landsting skulle kunna skicka hit patienter.

Ska tala med landstingspolitikerna
Om frågan ändå hamnar hos landstingsstyrelsen så kommer lobbygruppen från Härnösand att försöka påverka politikerna i landstingsfullmäktige att rösta nej till en flytt.

– Om frågan kommer upp i landstingsstyrelsen så kommer vi att se om partierna röstar efter partilinjen eller inte, säger Sig-Britt Ahl. Och utifrån det fortsätter vi att försöka prata med politikerna inför det slutgiltiga beslutet i landstingsfullmäktige, och få dem att inse att en flytt vore en dålig idé.

Räcker om en person röstar mot partilinjen
Om omröstningen i fullmäktige i juni skulle ske på vanligt vis, att man röstar efter partilinjen och att blocken håller ihop, ja då skulle det inte krävas mer än att en socialdemokrat bytte sida och röstade mot en flytt. Och den socialdemokraten lär man redan ha i hamn.
Göran Norlander (S) är motståndare till en flytt.

Men rehabflytten kan mycket väl bli en av dom ovanliga frågorna i landstingspolitiken där man struntar i partilinjerna och röstar efter eget huvud och egna lojaliteter.

Men är det inte fel om landstingspolitiker röstar efter sin hemort, t ex att Sundsvallspolitiker röstar för en flytt till Sundsvall, medan Härnösandspolitiker röstar mot?
– Jag kan inte se att det här är en principiell fråga. Det är en sjukvårdsfråga och då borde varje politiker rösta som han eller hon tycker är bäst. Men man kan inte bara rösta utifrån sin egen hemort, utan man måste rösta för patienternas bästa, svarar Sig-Britt Ahl.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se