karlshamn

Sena journaler på akuten

Belastningen på akuten i Karlshamn är nu så stor att en och en halv månad gamla patientbesök inte blivit ordentligt journalförda.

Läkarna kan gå in och lyssna på de inspelade journalerna. Men lagkravet att de ska skrivas ut inom två veckor lyckas sjukhuset inte leva upp till.

Överläkare Urban Sjöblom säger dock att patienternas säkerhet inte är i fara.