Ärnasvar överklagas

Den rödgröna oppositionen i Uppsala väljer att överklaga kommunfullmäktiges beslut om hur man svarar länsstyrelsen om en civil flygplats på Ärna. De tre partierna tror att beslutet har tagits på felaktiga grunder eftersom de misstänker att det förekommit jäv i samband med att den moderata ledamoten Mats Gyllander, anställd hos försvarsmakten vid Ärna, i måndags valde att rösta i frågan.

De tre partierna tror att beslutet har tagits på felaktiga grunder eftersom de misstänker att det förekommit jäv i samband med att den moderata ledamoten Mats Gyllander, anställd hos försvarsmakten vid Ärna, i måndags valde att rösta i frågan.

Ilona Satzmari Waldau från vänsterparitiet var först att reagera.
– Personligen tycker jag att Mats Gyllander borde haft vett nog att själv avstå från att deltaga i beslutet och i debatten, säger hon.

Moderaten Mats Gyllander sitter i kommunfullmäktige och är till vardags anställd vid försvaret som informationschef på Luftstridsskolan på Ärna. Försvarsmakten är den som ansöker hos länsstyrelsen om att få tillstånd för att starta en civilflygplats på Ärna.

Oppositionen misstänker jäv och är tveksamma till att han överhuvudtaget skulle ha varit med när kommunfullmäktige röstade om Uppsalas svar till länsstyrelsen om lågprisflyget berättar socialdemokraten Lena Hartwig.
– Personen i fråga som då är anställd i Försvarsmakten och har sin utkomst utav arbete i Försvarsmakten och som direkt påverkas av om det finns ett militärflyg eller inte...

Så du tror att det här kommer att påverka honom?
– Det kan jag ju inte vara säker på, men det är det vi tycker att länsrätten måste pröva, säger Lena Hartwig.

Mats Gyllander vill inte idag i en intervju kommentera misstanken om att han skulle vara jävig men i debatten som fördes inför kommunfullmäktiges beslut o gick han själv upp i talarstolen och tog upp frågan om jäv.

– Ja, jag är anställd ute på anläggningen där försvarsmakten jobbar idag men jag anser inte att jag är jävig. Skulle det vara att det fanns en misstanke om detta då hade jag anmält detta, sade han då.

Men moderata kommunalrådet Gunnar Hedberg, tycker inte att det är fråga om jäv.
– Nej, det tycker jag inte. Hur skulle en Kronans officer kunna få vinning av att det blev privat operatör på Ärna? Den militära personalen som berör själva flygplatsen, den kommer inte vara kvar, säger Gunnar Hedberg.

– Men jag tycker det är väldigt tråkigt och på gränsen till beklämmande att oppositionen håller på obstruktion och pseudohändelse på det här sättet, när kommunen har så väldigt mycket som måste göras.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se