Byn som vägrar ta brandvärnsuppdraget / Kylä joka kieltäytyy ottamasta paloväärnin töitä

Pajala kommun får kritik för att det inte upprättats ett brandvärn i Korpilombolo som ersättning för den deltidsbrandkår man av besparingsskäl avskaffat. Men ingen i byn vill söka brandvärnsuppdragen eftersom man inte accepterar beslutet att lägga ned brandkåren. Debatt mellan Peter Eriksson, f d deltidsbrandkårsman  och Gösta Kosteinus, ordförande i plan- och miljönämnden i Pajala kommun.


Pajalan kunta saapi moitheita siittä ettei ole pannu pysthöön niin sanottua brandvärniä Korpilombolhoon sen osaaikapalokunnan siale jonka lopetethiin säästösyistä. Mutta ei kukhaan kylässä ole valmis alkhaan värhniin koska päätöstä ei hyväksytä ette palokunta katosi. Stig Karlström johtaa debattia Korpilombolon Peter Eriksson ja Gösta Kosteniuksen välilä.