landstinget

Förslag kan ge färre vårdplatser

Citymottagningen i Umeå läggs ner och ett antal vårdplatser i länet försvinner. Det är en del av innehållet i det sparförslag som majoriteten inom landstinget fattar beslut om på fredag.

På fredag så lägger majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram budgeten för nästa år och landstingsplanen de kommande tre åren. De som landstinget ska spara är nära en halv miljard de kommande tre åren.
Det är inga dramatiska eller genomgripande förändringar som föreslås. Det som läggs ner är Citymottagningen i Umeå och där sparar landstinget 4 miljoner. Ett antal vårdplatser eller sängplatser på sjukhusen i länet kan också komma att försvinna. Ett sparbeting på 2 procent 2010 och 2011 för all verksamhet är det som också gäller.

Från fackligt håll är man kritisk till hur handläggningen gått till. Förhandlingarna med arbetsgivaren slutade också i oenighet och facken anser att landstinget och då ytterst politikerna inte följt det samverkansavtal som finns. Knappt tre dagar har facken haft på sig att sätta sig in i förslaget och att vara så oenig som nu är ovanligt det säger en av de fackliga representanterna.

Det som facken saknar är tydlighet och att våga ta bort verksamhet. Att som nu spara rätt över slår blint och någon konsekvensanalys är inte heller gjord, enlig facken. Men det kommer inte att bli någon central MBL-förhandling som facken tidigare varslat om.

I nästa vecka tar landstingsfullmäktige beslut om landstingsplanen och budgeten för 2010.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se