Stockholm

Nytt ambassadbygge planeras

Kommunstyrelsen i Stockholm beslutade på onsdagen att gå vidare med planerna på en ny israelisk ambassad i Skogsinstitutets gamla lokaler i Nobelparken på Östermalm.

Husen i parken är klassade som statligt byggnadsminne och det är Statens fastighetsverk som kommer att ansvara för en ombyggnad till ambassad.

Politikerna i stadshuset har dock som villkor att strandpromenad och park inte får ha några permanenta avspärrningar.