Nordkoreas hot om anfall sprider oro

Spänningarna ökade på Koreahalvön sedan Nordkorea i dag hotat med anfall i fall Sydkorea börjar delta i den amerikanska blockaden för att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Samtidigt tycks den tidigare stoppade nordkoreanska kärnaläggningen ha startat igen.

Oron för att konflikten på koreahalvön ska förvärras ökade i dag. Till exempel meddelade Ryssland att man vidtagit åtgärder för att skydda sig i fall ett krig bryter ut efter Nordkoreas atomprovsprängning nära den ryska gränsen i måndags.

Efter provsprängningen bestämde sig den sydkoreanska regeringen för att börja delta i den amerikanskledda blockaden av nordkoreanska fartyg som misstänks frakta material till Nordkoreas kärnvapenprogram.

Nordkorea har hotat att anfalla Sydkorea om man sätter planen i verket och stoppar nordkoreanska båtar.

Moskva, som tidigare var Nordkoreas kommunistiska allierade, uppmanar nu FN:s säkerhetsråd att vidta åtgärder för att stoppa Nordkoreas utveckling mot ett bli en kärnvapennation samtidigt som man varnar för att straff inte räcker utan att konflikten måste lösas genom en fortsättning av nedrustningsförhandlingarna.

De så kallade sexpartssamtalen som hållits i Peking sedan 2003 har erbjudit Nordkorea bistånd i utbyte mot nedrustning, men förhandlingarna har avbrutits flera gånger av Nordkorea som har varit missnöjt framförallt med de amerikanska sanktionerna.

Sydkoreanska medier rapporterade i dag att den amerikanska underrättelsetjänsten på nytt upptäckt aktiviteter vid kärnanläggningen Yongbyon, som stängdes efter förhandlingar men som Nordkorea sagt att man ska börja använda igen.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se