Bussiga kortet bort i Visby

Snart är det slut på gratis bussresor för ungdomar i Visby. Tekniska nämnden beslutade efteromröstning att det bussiga kortet dras in från och med i höst.

Vänsteroppositionen i tekniska nämnden ville behålla bussiga kortet även i Visby, men förlorade omröstningen med 5 röster mot 6.

Nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) motiverar beslutet att ta bort kortet i Visby med den ekonomiska situationen för kommunen och med folkhälsoperspektivet.

Att en del äldre resenärer på bussarna känt sig störda av ungdomarna har också spelat in, enligt Kjell Skalberg.

Oppositionens Tommy Gardell (S), beklagar däremot beslutet.