Ordet är fritt

När jag loggar ut från min privata mejl, står det alltid nån reklam av typen FREE E-MAIL ACCOUNT. Och det är ju konstigt och missriktat, eftersom jag naturligtvis har en gratis mejladress, annars hade jag ju inte kunnat logga ut från en.

Men på internet kan man också läsa upprop som: FREE DAWIT ISAAK.

Och här tror jag inte man kan vara tillräckligt noggrann med att påpeka att det är två helt olika sorters FREE det handlar om.

Eller hur!

/Kringlan