Bonus ska locka till språkstudier

Göteborg kan komma med i ett försök med bonus till invandrare som snabbt lär sig svenska.

Det är regeringen som vill utveckla undervisningen i svenska för invandrare genom en statlig bonus på mellan 6000 och 12 000 kronor till varje elev som godkänns efter ett års studier.

Förhoppningen är att nyanlända i Sverige genom den här moroten ska komma snabbare ut i arbete.

En enig kommunstyrelse vill att Göteborg blir en av 15 försökskommuner från 1 oktober. Ytterligare 15 kommuner kommer att ingå i en kontrollgrupp.