LÄNET

Drogberoende sjuksköterska får prövotid

En tablettmissbrukande sjuksköterska i länet som felbehandlat flera patienter får en treårig prövotid, det har Hälso- och sjuvårdens ansvarsnämnd, HSAN-beslutat.

Sjuksköterskan har bland annat feldoserat smärtpumpar, inte gett dropp och antibiotika som ordinerats samt missat att rapportera en ordination om blodtransfusion vidare.

Prövotid används när den som har blivit anmäld anses kunna vara en risk för patienterna under längre tid, men det samtidigt finns så god möjlighet till rehabilitering att legitimationen inte behöver dras in.