Miljonskulder för fordon

Dalfolket har fordonsrelaterade skulder på totalt 14,3 miljoner kronor enligt siffror från Kronfogden. Det rör sig om skulder för felparkeringar, trängelskatt och fordonsskatt

När det gäller fordonsskatt handlar det om cirka 2 200 som är skuldsatta här i länet och det totala beloppet uppgår till 9,5 miljoner kronor.

Kronofogden vill nu i samarbete med Transportstyrelsen ha skärpta regler för att minska skuldberget. Det kan bland annat handla om ökade möjligheter att tvångsförsälja fordon med obetalda skulder.