V vill ta hem svenska piratjägare

Vänsterpartiets förstanamn i valet till Europaparlamentet, Eva-Britt Svensson, vill att svensk militär ska komma hem från sitt arbete med att skydda transporter i vattnen utanför Somalia. Det sa hon i Ekots utfrågning.

– Vi anser faktiskt att vi måste vara principiella i den här frågan. Det är en enormt viktig fråga. Vi måste faktiskt se till att det är FN som har ansvaret för sådana operationer.

Men trots att deras huvudsakliga uppgift därnere nu är att skydda FN:s mattransporter?

 – Ja, vi måste någonstans bestämma oss för att ska vi ha principen att det ska vara FN-beslut hela tiden, då måste vi också leva efter det, tycker jag.

Vänsterpartiet är det mest EU-kritiska riksdagspartiet och vill minska EU:s makt på flera områden.

En viktig fråga för Vänsterpartiet är till exempel att minska EU:s budget rejält. Partiet vill ta bort fyra femtedelar av budgeten, vilket motsvarar 22 miljarder kronor.

– Vi har väl sett att den ekonomiska politiken som förs inom EU inte har varit speciellt lyckosam. Vi har sett en högre arbetslöshet redan före den ekonomiska krisen.

 Men varför inte använda EU:s gemensamma budget för att stimulera sysselsättningen i EU till stora övergripande projekt där?

De pengarna som finns där, och så länge pengarna finns där, vill vi självklart använda på ett konstruktivt sätt - klimatsmarta investeringar, offentliga investeringar och så vidare, säger Eva-Britt Svensson.

Camilla Kvartoft
camilla.kvartoft@sr.se

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se