LÄNET

Sopavgifter varierar stort i länet

Avgifterna för sophämtning i Jämtlands län fortsätter att varierar stort.

I Ragunda är det nästan 900 kronor dyrare per år för småhusägare att få sina sopor hämtade jämfört med i Bergs kommun.

Ragunda har också den största ökningen av avgiften, ökningen är 9 procent jämfört med förra året, det visar en granskning som Villaägarnas riksförbund gjort av kommunernas soptaxor.