Fortsatt muddring av hamnar

I oktober och november ska hamnarna i Visby och Slite muddras klart.

Arbetet avbröts förra hösten, sedan entreprenören gått i konkurs. Men nu får ett norskt statsägt företag uppdraget att slutföra muddringen på färjeläge 5 i Visby hamn och på Apotekskajen i Slite.

Kustbevakningen hade tidigare bett att få också sin hamnplats i Slite, den Krokiga kajen, muddrad, men har nu tackat nej för att de inte har råd.

Det är statliga Rikstrafiken och även indirekt det rysk-tyska bolaget Nordstream som bekostar muddringsarbetena, som totalt kostar omkring 17 miljoner kronor.