Självlysande apor öppnar för ny forskning

Japanska forskare har för första gången kunnat skapa genförändrade apor som har överfört den nya genuppsättningen till sina barn. Att kunna skapa sådana här genmodifierade djur är viktigt för forskningen om ärftliga sjukdomar och har tidigare gjorts framför allt på möss.

Genom att överföra en gen till ett befruktat ägg, kan forskare skapa djur som bär på en viss egenskap. Man kan då få ett djur som föds med exempelvis anlag för en ärftlig sjukdom som man vill undersöka.

De här specialutformade djuren kallas modelldjur och är bland annat viktiga för forskning om neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Huntingtons sjukdom, så kallad danssjuka.

Sådan forskningen görs idag på möss, men möss skiljer sig så mycket från människor, så att det är svårt att överföra försöksresultaten till människa.

Marmosettapa
För första gången har nu forskare fått fram genförändrade apor, en liten apa som kallas marmosettapa, som i sin tur överfört generna till sina barn. Forskarna tror att det kan vara ett viktigt modelldjur för att undersöka svåra neurologiska sjukdomar.

Genen som marmosettaporna har fått är från en självlysande manet som gör att de lyser grönt när man belyser dem med blått ljus. Anledningen att man använt den genen är att det är lätt att se om egenskapen har ärvts vidare.

Det här öppnar nu upp möjligheten att överföra helt andra gener till marmosettapor, så att vi kan förstå ännu mer om ärftliga sjukdomar som drabbar människor.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se

Referens:
Sasaki, E. et al. (2009) Generation of transgenic non-human primates with germline transmission, Nature 459, 523-527 
DOI:10.1038/nature08090