Samebyar måste dela på intäkter

Intäkterna från upplåtelse av fiske mellan åren 1987-1994 på statens vatten i trakten kring Laisvall-Hällbacken i Arjeplog ska delas lika mellan Maskaure och Svaipa samebyar. Det har regeringen slutgiltigt slagit fast.

Tvisten har pågått sedan 1996 då länsstyrelsen beslutade att hela intäkten skulle tillfalla Maskaure.

Efter överklagande beslutade Jordbruksverket att intäkten skulle fördelas lika, ett beslut som Maskaure överklagade. Nu har alltså regeringsrätten fastställt Jordbruksverkets beslut.