Vara

Äggproducent kräver skadestånd

Den äggproducent i Kvänum på Varaslätten, vars gård stängdes av Jordbruksverket i höstas på grund av misstänkt fågelinfluensasmitta, kräver nu ekonomisk ersättning från staten.

Lantbrukaren vill ha drygt 30 000 kronor i ersättning för produktionsbortfall.

Bakgrunden är att rutinprover visade att gäss på lantbrukarens gård bar på antikroppar mot fågelinfluensa.
Det ledde till att Jordbruksverket beslutade om en omfattande provtagning, och att gården skulle spärras av.

Efter ytterligare tester visade det sig att varken höns eller gäss på gården i Kvänum hade utvecklat någon aggressiv influensa.

Lantbrukaren skriver till Jordbruksverket att den största förlusten är kunder, som skrämdes av att det kanske kunde finnas influensa på gården.