Sophämtningstaxa varierar

Hur stora avgifter för sophämtning kommunerna tar ut för småhusägare varierar stort i Uppsala län.

Det visar en sammanställning som intresseorganisationen Villägarnas riksfurbund gjort. I Heby kommun kostar det till exempel drygt 2400 med sophämtning i ett år, vilket är en dryg tusenlapp mer än i Tierp, där det kostar knappt 1400 kronor.