Trafik

Väg 166 bland de farligaste

Länsväg 166, som går mellan Mellerud och norska gränsen, är en av de farligaste vägarna i Sverige. Vägen hamnar på sjunde plats på listan över de dödligaste vägarna.

Genom att sammanställa olycksstatistik för åren 2006 till 2008 har Motormännen identifierat Sveriges farligaste trafiksträckor när det gäller sämst skydd, antal döda och antal svårt skadade.