Tufft för svenska grisbönder

Behandlingen av grisar i Danmark har varit i fokus de senaste dagarna. Karl-Johan Kullander är grisbonde på Ås Säteri på Värmlandsnäs. Han tycker att det är svårt för de svenska grisbönderna att konkurrera med till exempel de danska.