Södervägs dödsbo vann miljömål

Miljödomstolen slår fast att det var fel av Gotlands kommun att kräva dödsboet på saneringen vid Södervägs brädgård i Vall. Gotlands kommun och länsstyrelsen har tidigare krävt dödsboet på mångmiljonbelopp för saneringen.
- Sju års vånda kan bytas i framtidstro, säger dödsboets ägare Sylve Jakobsson.

Den mångåriga tvisten gäller vem som skulle betala för saneringen av marken vid brädgården. Verksamheten vid Södervägs brädgård startade på 1940-talet och levererade bland annat virke till Stockholms tunnelbana. De impregnerade trä med giftig och cancerframkallande kreosot, som sedan läckt ut i marken och grundvattnet.

Gotlands kommun ville att ett bolag och två dödsbon efter män som drivit brädgården skulle betala 11 miljoner kronor för saneringen. Den nuvarande ägaren, Sylve Jakobsson, var fyra år när verksamheten vid Södervägs brädgård startade. Han har aldrig arbetat på brädgården, men fått allt i arv efter sin farbror. Han överklagade kravet att han skulle behöva betala saneringen. Länsstyrelsen gav honom halvt rätt och ansåg att det var orimligt att dödsboet efter en person som dog 1962 skulle få krav mot sig nu och halverade kravet till 5,5 miljoner.

Men dödsboet ville att kravet skulle rivas upp helt och hållet - och överklagade för två år sedan till miljödomstolen.

Miljödomstolen slår fast att det var fel av kommunen att kräva att dödsboet måste betala 11 miljoner kronor för saneringen av Södervägs brädgård. Miljö och hälsoskyddsnämnden krävde pengar för saneringen, som en form av deposition. Ett sådant krav är inte lagligt, skriver Miljödomstolen i sin dom.

Dessutom är det inte rimligt att kräva så mycket pengar av dödsboet, eftersom det får långtgående konsekvenser för dödsboet, utan att det är säkert att saneringen verkligen blir gjord, konstaterar domstolen.

Frågan om det är bolaget själv som ska göra saneringen är inte i det här läget aktuellt att diskutera. Det måste först prövas i lägre instanser.

Sylve Jakobsson, som häromåret fick en hjärtinfarkt som han tror beror på stressen han känt, säger till Radio Gotland att domen var en lättnad.
- Sju års vånda kan bytas i framtidstro. Det här känns jättebra. Nu kan livet gå vidare.