LÄNET

Framgång för LRF på riksstämman

LRF i länet hade framgång på förbundets riksstämma igår. Alla tre motioner härifrån fick stöd från förbundsstyrelsen och ombuden.

Den första handlade om att öka markägarnas inflytande vid mineralprospektering och att förstärka den kommunala vetorätten vid uranbrytning. Den andra handlade om behovet av att stödja fjälljordbrukets utveckling. Och den tredje om vikten av att utveckla det lokala arbetet i LRF i framtiden.