Västervik

Satsning för ökat EU-intresse

Under torsdagen görs sen satsning i Västervik för att locka fler unga Västerviksbor att rösta i Europaparlamentsvalet.

Olika partiföreträdare är på plats på Västerviks Gymnasium där elever som har röstkort också kan förtidsrösta i en tillfällig förtidsröstlokal.

Mässan arrangeras i samarbete mellan demokratiberedningen i Västerviks Kommun och lärare i samhällskunskap på Västerviks Gymnasium.

Syftet med EU-dagen är att öka intresset för och kunskapen om politik och demokrati i allmänhet och EU och dess parlamentsval i synnerhet.

SR Kalmar
nyheter.kalmar@sr.se