skellefteå

"Botniabanan får inte sluta i Umeå"

Norrbotniabanan är viktig för lokalsamhället och måste byggas ut. Det tycker Skellefteå Byautvecklingsråd och skriver till regeringen att det är viktigt att bygget av Norrbotniabanan kommer igång snarast.

De tunga transporterna från och till industrin är ett huvudskäl till att norrbottniabanan byggs, enligt byautvecklingsrådet, men betydelsen för pendling och de mindre orterna är också stor.
"Om man vill att hela Sverige ska leva vore det en katastrof om snabbjärnvägen skulle sluta i Umeå", skriver Skellefteå Byautvecklingsråd.