Butikskedjor fortsätter med danskt kött

De stora svenska livsmedelskedjorna träffade under onsdagen sina danska leverantörer av griskött. Men varken Ica, Coop eller Axfood kommer att ändra sina inköp av danskt griskött.

– I dagsläget nej. Sedan kan man ju ändra beslut, men inget är ju hugget i sten. Men så är beslutet just nu, sgäer Axfoods köttchef Torbjörn Lithell.

Ingen av de tre stora livsmedelskedjorna, Ica, Coop eller Axfood, ser efter sina möten med den danska leverantören Danish Crown och branschorganisationen Danish Meat Association någon anledning att ändra sina inköp av griskött från Danmark.

Leverantören Danish Crown förklarade under mötena att fallen med för täta besättningar, som Ekot rapporterat om, bara förekommer på enstaka gårdar. Leverantören ska också granska förhållandena på de svingårdar som beskrivits i mediernas rapportering.

I nästa vecka besöker Axfood danska gårdar och slakterier för att på egen hand bilda sig en uppfattning om situationen för grisarna. Senare ska även Coop och Ica göra samma sak, säger Johanna Stiernstedt, kvalitetschef på Ica.

– Man kan inte bara läsa papper, utan vi måste ju också se verksamheten. Det är det som är så otroligt viktigt. Sedan får man ju ta annan information till hjälp också. Men vi måste ju dit och titta.

Men ser du någon risk i att de gårdarna ni får besöka när ni kommer ned, att de är föredömen och att det finns många andra som inte ser likadana ut?

– Så kan det vara, men så är det med all verksamhet, att det baseras på stickprovskontroller, säger Icas Johanna Stiernstedt.

Att det visat sig att till exempel var fjärde dansk sugga står i bur dygnet runt är alltså inget som får de stora livsmedelskedjorna att ändra sina inköp från Danmark, eftersom det är tillåtet enligt dansk lag.

Men svenska konsumenter är upprörda över vad som framkommit om förhållandena för danska grisar, till exempel Inger Ax i Stockholm.

– Jag tycker att det är hemskt. Jag hörde om bölderna och jag tycker att det är förfärligt. Jag köper hellre lite kött och dyrare än mycket billigt, så jag väljer ekologiskt där det finns, säger Inger Ax.

– Horribelt, man tror inte att det är möjligt, säger en annan konsument, Jonas Henriksson.

– Man väntar sig inte det i de nordiska länderna, eller över huvud taget, men nu får man väl tänka om kanske - och kanske sluta att köpa kött över huvud taget.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se