Stora störningar i F-kassans datasystem

Försäkringskassans datasystem för tandvården har stora problem sedan i förrgår, i dag ligger det helt nere. Det betyder förseningar för både tandläkare och patienter, och dessutom ekonomisk osäkerhet för tandläkarna.

– Det blir svårare att beräkna korrekt ersättning till patienterna, så att de får det de har rätt till. Man får lägga ner mer tid på att sitta och handräkna nu, säger Per Rehnberg som är affärsområdeschef för tandvården inom Praktikertjänst som ansluter en stor del av landets privattandläkare.

– Försäkringskassans system kontrollerar och hjälper tandläkaren och patienten att se vad man ska få för ersättning. Fungerar inte uppkopplingen så går det inte att göra och då blir det lite handjagande för tandläkaren och det är inte helt lätt att göra det korrekt.

Vad betyder det här felet för patienternas del?

– Det betyder att man får sitta längre i stolen, tandläkaren får använda mer administrativ tid  för att försöka att lösa det hela.

På Försäkringskassan ansvarar Ingrid Strandman för tandvården. Hon säger att felet beräknas klaras snabbare genom att man stängt ner systemet helt för att rätta till det.

– Vi har valt den här lösningen för att på bästa sätt lösa problemet och vi tror att vi har hittat åtgärderna som till för att det här ska gå igång under dagen.

Hur ska ni gottgöra tandläkare och patienter för förseningarna?

– Det är alltid så att om tandläkaren upplever att man har drabbats av merkostnader och ekonomiska förluster så har man möjlighet att lämna en skadeansökan till Försäkringskassan. Det finns information på vår hemsida hur man går tillväga för att lämna en sådan.

Försäkringskassans tandvårdssystem har också tidigare dragits med problem sen starten i juli i fjol. Bland annat Statskontoret har kritiserat Försäkringskassans it-verksamhet för brister som lett till störningar och förseningar och kraftiga fördyringar. Bara detta datasystem för tandvården har kostat ett par hundra miljoner kronor hittills istället för planerade 67 miljoner. Och det fungerar alltså inte ännu.

– Det var många delar som hände 1 juli som skulle börja fungera tillsammans för att allting skulle lösa sig. Det var väldigt mycket och kom precis under semesterperioden så jag tror inte vi kan skylla på datasystemet för alla problem. Det är minimala tillfällen som det har varit nedsläckt men jag ursäktar inte det för varje tillfälle som det inte fungerar så märks det, säger Ingrid Strandman.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se