KARLSTAD

Psykvården i Karlstad får kritik

Nu kräver socialstyrelsen att den psykiatriska öppenvården i Karlstad vidtar åtgärder. Det efter att en 25-årig man fått mediciner utskrivna utan att ha träffat någon läkare.

Dessutom saknas uppföljning av patienten och den behandlande läkaren fortsatte under flera år att skriva ut medicin till mannen. Det utan att ha någon personlig kontakt med honom.