biodiesel-fabriken

"Jönköping ligger väldigt bra till"

Jönköping är det mest intressanta alternativet för en ny unik fabrik för att framställa miljövänligt bränsle för bilar. Det bekräftar nu företaget Neova. Och kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) välkomnar planerna.

Nyheterna kunde tidigare i dag berätta att det finns långt gångna planer för fabriken, som kan kosta runt fem miljarder.

I fabriken ska torv och trä från skogen förgasas till bio-diesel till lastbilar och bilar.

Företaget Neovas finska ägare Vapo undersöker nu var det skulle vara bäst att placera fabriken och mycket talar för att det blir Jönköping. Det bekräftar Neovas kommunikationschef Marcus Rejnevik för Nyheterna:

- Jönköping ligger väldigt bra till logistiskt. Det finns också en väldigt bra tillgång på lokalt bränsle, det vill säga torv.

- Det skulle bli den enda anläggningen i sitt slag i landet och i Skandinavien, säger Marcus Rejnevik till Nyheterna.

Kommunalråd Ann-Marie Nilsson (C) välkomnar planerna. Jättefabrik skulle kunna ge flera hundra nya jobb och det här skulle betyda mycket för Jönköpings kommun:

- Det ger välkomna tillskott på arbetstillfällen. Och eftersom det är en framtidsbransch kan andra företag bli intresserade att etablera sig i Jönköpingsområdet, säger hon.

Tror du att det blir av?

- Ja, det är ju ett steg på vägen i alla fall. Det är ett framtidsprojekt som verkligen kan bli något.

Läs mer:

David Svanberg
david.svanberg@sr.se