Långvarig smärta kräver kunskap

Kunskapen om långvarig smärta är låg hos PRO-medlemmar och politiker. Det visar en enkätundersökning som Landstinget Västmanland, ABF och läkemedelsföretaget MSD gjort.

Monika Löfgren legitimerad sjukgymnast och medicin doktor på Karolinksa Institutet tycker det är viktigt att kunskapen finns om långvarig smärta.

–Det gäller att man får mycket kunskap om långvarig smärta. Forskningen har gått snabbt framåt de senaste tio åren och om man som patient får ta del av den nya forskningen kan man lättare hjälpa sig själv.

Av de 176 PRO-medlemmarna som svarade på enkäten så går en tredjedel i behandling för långvarig smärta, trots det har mer en hälften smärta varje dag.

–Det som gäller när man har långvarig smärta är att man inom sjukvården inte kan ge någon bot. Medicin kan hjälpa ett fåtal men av de man känner till idag så är fysisk aktivitet den bästa hjälpen mot smärtan, säger Monika Löfgren.

Caroline Brandelius
caroline.brandelius@sr.se