FLEN

Dyrare mat för de äldre

Flens kommun höjer matkostnaden för äldre inom omsorgen från 2400 till drygt 2800 per månad, alltså 400 kronor mer i månaden. Det beslutade socialnämnden den 27 maj.

Beslutet gäller från den första juli. Kostnaden höjs för att kommunen ska klara ekonomin och för att undvika nedskärningar med sämre matkvalitet som följd. Socialnämnden motiverar beslutet också bland annat med att kommunen inte höjt priserna sedan 2002.