Brunnberg blir gästprofessor

Kerstin Brunnberg, tidigare vd för Sveriges Radio, föreslås som ny gästprofessor på Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, JMG. Syftet med gästprofessuren är att tillföra studenter och lärare erfarenheter och impulser från kvalificerad yrkeserfarenhet.

Till innehavare utses den som gjort betydande insatser inom svensk och utländsk journalistik.