Hörselvården

Dyra hörapparater ratas av Region Skåne

Från och med måndag kan inte hörselskadade skåningar få hörapparater som kostar mer än 3 500 kronor. Undantag måste i så fall godkännas. Det framgår av ett brev som skickats till alla audionomer i Skåne.

Det upprör Hörselskadades riksförbund, som anser att det slår hårt mot hörselskadade i Skåne. 

– Alla hörselskadade som är aktiva, antingen yrkesaktiva eller på fritiden, kommer inte att få hörapparater som finns och som de behöver, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund. 

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen väntas gå med 25 miljoner kronor i underskott i år. Det beror på att köerna för att prova ut en hörapparat har betats av i en snabbare takt än väntat, efter att hälsovalet infördes i hörselvården i Skåne i höstas. 

Två gånger har habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fått bakläxa av hälso- och sjukvårdsnämnden på sina förslag för att dämpa kostnadsökningstakten. Det har handlat om att de hörselskadade själva ska bekosta hörapparaterna och om att införa en decibelgräns. 

Men nu - i ett brev daterat så sent som i förra veckan - skriver förvaltningen att audionomerna från och med måndag inte får ordinera hörapparater som kostar mer än 3 500 kronor. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl och måste då godkännas. 

Enligt Hörselskadades riksförbund kostar de vanligaste hörapparaterna för hörselskadade med ett aktivt liv över 4 000 kronor, vilket gör att de inte längre kan ordineras. Men Helén Holmström, verksamhetschef för syn-, hörsel- och dövverksamheten i Region Skåne, vill inte säga att det handlar om en begränsning. 

– Detta handlar om att ha en dialog kring det som ordineras. Man måste ha goda skäl till varför man måste ordinera en avancerad hörapparat, säger hon. 

Att det handlar om en besparing vill hon inte heller säga, även om målet alltid är att hålla nere kostnaderna. 

– Som audionom har man att ta fram det som passar till behovet - inte något som skjuter över målet och ger mer än vad som är beskrivning av behovet, säger Helén Holmström. 

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se